Oikeudenalat

Asunto- ja kiinteistökauppa

Kun asunnossa tai kiinteistössä on virhe, on silloin aihe kääntyä ammattitaitoisen lakimiehemme puoleen mahdollisimman pian.

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiöoikeus

Olemme jo vuosien ajan auttaneet isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä ratkomaan vastaantulevia ongelmia.

Lue lisää

Rakentaminen ja urakkariidat

Suomessa on vain rajallinen määrä oikeudellisten palveluiden tarjoajia, jotka ovat erikoistuneet rakentamisen juridiikkaan ja me olemme yksi niistä.

Lue lisää 

Työoikeus

Tyypillisesti lakimiestemme apua tarvitaan, kun kysymyksessä on työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen ja työsuhteen päättämisestä syntyy työntekijän kanssa riitaa.

Lue lisää

Sopimusoikeus

Sopimuksen häiriötilanteiden selvittely ja riidanratkaisuun tähtäävät toimet ovat sellaisia tehtäviä, jotka kannattaa antaa ammattitaitoisen lakimiehen hoidettavaksi. 

Lue lisää

Oikeudenkäynti ja riidanratkaisu

Riitatilanteissa lakimiehemme arvioivat erilaiset käytettävissä olevat vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat päämiehen edun mukaisesti.

Lue lisää

Rikosasia

Rikosasian epäilty, syytetty ja asianomistaja tarvitsevat esitutkinnassa ja viimeistään oikeudenkäynneissä oikeudellista avustajaa tai puolustajaa.

Lue lisää

Lapsen elatus, huoltajuus ja tapaamisoikeus

Lapsen elatusta, huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa johtavana periaatteena on aina lapsen etu.

Lue lisää