Taloyhtiön sopimusasiat

Kiinteistön käytön ja asumistarpeiden muuttuessa taloyhtiöissä tarvitaan ajoittain erilaisia sopimuksia ulkopuolisten ja osakkaiden kanssa (mm. rasitesopimus, hallinnanjakosopimus).  Lakiasiaintoimistomme avustaa tällaisten järjestelyiden suunnittelussa ja tarvittavien sopimusten laadinnassa sekä rekisteröinnissä.

Taloyhtiöt ajautuvat ajoittain myös asunto- tai kiinteistökaupan osapuoleksi. Taloyhtiöiden rooli kaupoissa on tyypillisesti myyjäosapuolena, kun tarkoituksena on myydä taloyhtiön omistuksessa oleva rakennuksen osa esimerkiksi ullakkohuoneistorakentamista varten. Asuntokauppa ja kiinteistökauppa ovat usein taloudelliselta arvoltaan suuria myyntitapahtumia taloyhtiöille, minkä vuoksi voi olla aiheellista turvautua neuvontaan ja varmistaa kauppaan liittyvät kysymykset lakimieheltämme. Laadimme asuntokaupan ja kiinteistökaupan sopimukset, rekisteröintiasiakirjat ja muut tarvittavat asiakirjat. Annamme säännöllisesti myös neuvontaa asunto- ja kiinteistökauppa-asioissa taloyhtiöiden edustajille.

Mikäli asunnossa tai kiinteistössä epäillään olevan virhe, on syytä kääntyä mahdollisimman pian ammattitaitoisen lakimiehemme puoleen tilanteen selvittämiseksi. Virhetilanteissa on tärkeää noudattaa alusta lähtien lainmukaisia menettelytapoja ja tiettyjä käytännön kokemukseen perustuvia hyviä toimintatapoja, jotta omat oikeudet tulevat turvatuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Lakimiehemme kartoittaa tilanteen ja antaa kokemukseensa perustuvan arvionsa siitä, voiko kysymys olla virheestä ja voiko kysymykseen tulla hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku, sekä kuinka asiassa kannattaa toimia.