Työoikeus

Tyypillisesti lakimiestemme apua tarvitaan, kun kysymyksessä on työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen ja työsuhteen päättämisestä syntyy työntekijän kanssa riitaa.  Lisäksi apuamme kaivataan, kun palkan tai muiden korvausten maksamisesta tai työehtosopimuksen noudattamisesta syntyy riita. Työsuhteen aikana voi tulla myös vastaan muita erilaisia kysymyksiä työnantajan tai työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Työsuhderiidat ja työsuhdeasioissa neuvonta on ollut toimistomme perustamisesta lähtien yksi keskeisistä osaamisalueistamme. Lakimiehemme ovat avustaneet työsuhdeasioissa useita päämiehiä monilla eri toimialoilla – niin työnantajia kuin myös työntekijöitä. Oli kyse sitten sovintoneuvotteluista työntekijän kanssa tai oikeudenkäynnistä, jonka aiheena on esimerkiksi korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, voi puoleemme aina kääntyä.

Neuvontamme työsuhdeasioissa on selkeää ja ymmärrettävää. Palvelumme työsuhdeasioissa perustuu vahvaan käytännön kokemukseen sekä viimeisimpään ajantasaiseen tietoon voimassaolevasta työlainsäädännöstä ja sitä koskevasta oikeuskäytännöstä.

Rikosasia

Lue lisää

Sopimusoikeus

Lue lisää

Lapsen elatus, huoltajuus ja tapaamis­oikeus

Lue lisää