Sopimusoikeus

Lakimiehen käyttäminen jo ennen sopimuksen solmimista on usein järkevää. Viimeistään sopimuksen häiriötilanteiden selvittely ja riidanratkaisuun tähtäävät toimet ovat sellaisia tehtäviä, jotka kannattaa antaa ammattitaitoisen lakimiehen hoidettavaksi. 

Sopimuksella osapuolet ”jäädyttävät” keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet sekä perustavat odotuksensa toisen sopijaosapuolen tulevasta toiminnasta sopimuksen ehtoihin. Hyvään sopimukseen tarvitsee katsoa vasta sitten, kun sopimuksen toteutuksessa ilmenee häiriöitä. Hyvä sopimus ratkaisee ongelmat ennakolta ilman tarvetta käynnistää riidanratkaisumenettelyitä. Toisen osapuolen kyvyttömyys tai haluttomuus suorittaa omat velvollisuutensa taikka olosuhdemuutokset voivat olla tilanteita, jolloin sopimukseen täytyy palata.

Lakimiehillämme on vahva kokemus erilaisten sopimusten laadinnasta ja sopimussuhteiden suunnittelusta sekä sopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisuista. Autamme mm. kauppa-, lisenssi-, agentuuri- ja osakassopimuksissa sekä myös täysin yksilöllisten sopimusten räätälöinneissä. Mikäli sopimussuhteissa ilmenee ongelmia, avustamme myös sopimusten tulkinnassa, erimielisyyksien ratkaisemisessa ja viimekädessä etujen puolustamisessa.

Työoikeus

Lue lisää

Rikosasia

Lue lisää

Lapsen elatus, huoltajuus ja tapaamis­oikeus

Lue lisää