Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Hyvän lakimiehen tehtävänä on pyrkiä välttämään turhat riidat ilman, että joudutaan tinkimään oikeuksista.

Riitatilanteissa asianajajamme ja lakimiehemme arvioivat erilaiset käytettävissä olevat vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat päämiehen edun mukaisesti. Mikäli sovinto tai muun vaihtoehtoisen riidanratkaisukeinon käyttö ei ole järkevää, turvaamme oikeudet viimekädessä oikeudenkäynnissä. 

Lakiasiaintoimistomme lakimiehillä on vuosien kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta eri oikeusasteissa. Oikeudenkäyntiasioissa on tärkeää, että menettelyissä noudatetaan aina voimassaolevaa oikeutta ja tiettyjä käytännössä hyväksi todettuja menettelytapoja päämiehen edustamisessa. Oli kysymys käräjäoikeudessa vireillä olevasta asiasta, muutoksenhausta hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen taikka erityistuomioistuinasiasta, asianajotoimistomme puoleen voi aina kääntyä. 

Kuulumme Suomen asianajajaliittoon ja lisäksi oikeudenkäyntejä hoitavilla lakimiehillämme on valtioneuvoston asettaman oikeudenkäyntiavustajalautakunnan myöntämä lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai oikeudenkäyntiavustajana, mikä takaa viimekädessä palveluidemme laatua.

Asunto- ja kiinteistö­kauppa

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiö­oikeus

Lue lisää

Rakentaminen ja urakka­riidat

Lue lisää