Lapsen elatus, huoltajuus ja tapaamis­oikeus

Lapsen elatusta, huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa johtavana periaatteena on aina lapsen etu. Se mikä on lapsen etu, jää usein tuomioistuimen ratkaistavaksi, mikäli huoltajat eivät pääse sopimukseen asiasta.

Hyvä asianajaja ja lakimies osaa esittää lapsen edun kannalta tärkeät asiat sopimuksessa ja tarvittaessa tuomioistuimessa oikealla tavalla päämiehen huomioiden päämiehen näkökulman. Kokemuksemme perusteella lapsiasiat vaativat aina juridisen ammattitaidon lisäksi myös hyviä ihmissuhdetaitoja. Asianajotoimistomme asianajajilla ja lakimiehillä on vahva osaaminen lasten huoltoon ja elatukseen sekä tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa.

Työoikeus

Lue lisää

Rikosasia

Lue lisää