Asunto-osakeyhtiö­oikeus

Asunto-osakeyhtiöoikeudellisen lainsäädännön vaikeaselkoisuus ja monimutkaisuus johtaa usein erimielisyyksien syntymiseen taloyhtiöissä.

Tyypillisesti taloyhtiössä erimielisyyksiä syntyy, kun aiheena on kunnossapitovastuunjako, osakkaiden yhdenvertaisuus tai osakkaiden muutostyöoikeus. Myös vastikkeiden maksu ja huoneiston hallintaan ottaminen ovat sellaisia tilanteita, joissa erimielisyydet ovat tavanomaisia.

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille on saatavilla erilaisia neuvontapalveluita. Asianajotoimistomme palvelut eroavat muista neuvontapalveluista siinä, että neuvonnan lisäksi lakimies ottaa asian aktiiviseen hoitoonsa, mikäli toimeksiannosta sovitaan. Riitakysymysten osalta asianajotoimistomme tuottaa tarvittaessa myös riidan osapuoliin nähden ulkopuolisena tahona asiantuntijalausuntoja asunto-osakeyhtiöoikeudellisista kysymyksistä. Parhaassa tapauksessa kirjallinen lausunto ratkaisee osapuolten välisen riidan kokonaan.

Olemme jo vuosien ajan auttaneet isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä ratkomaan vastaantulevia ongelmia. Oli kyseessä moitekanne yhtiökokouksen päätöksestä tai avustamisesta muussa riitaisuudessa, puoleemme voi aina kääntyä. Käytännön kokemus asunto-osakeyhtiöistä ja niiden hallintoon liittyvä vahva asiantuntemus erottavat meidät muista alan oikeudellisista palveluntarjoajista eduksemme.

Asunto- ja kiinteistö­kauppa

Lue lisää

Rakentaminen ja urakka­riidat

Lue lisää

Oikeuden­käynnit ja riidan­ratkaisu

Lue lisää