Vahingonkorvaus

Henkilövahinko, esinevahinko tai varallisuusvahinko; vahinko on aina epäedullinen poikkeama vahingonkärsijälle. Vahingonkorvausta vaadittaessa selvitetään tyypillisesti se, onko joku tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttanut vahingon ja tuleeko vahinko korvattavaksi. Lisäksi ennakkokysymyksenä selvitetään perustuuko vahingonkorvaus sopimukseen vai vahingonkorvauslakiin. Voidaan myös joutua arvioimaan vahingonkorvauksen määrää, sekä mahdollisesti erilaisten vakuutusten käyttämisen edellytyksiä korvausten saamiseksi.

Oli kyseessä sopimusrikkomus tai vahinko, johon liittyvän vastuun perustana on vahingonkorvauslaki, tehokas korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen edellyttävät usein ammattitaitoisen lakimiehen käyttämistä. Myös rikoksella aiheutetun vahingon korvaaminen ja vaatimusten ajaminen oikeudenkäynnissä on syytä antaa ammattitaitoisen lakimiehen hoidettavaksi. Lakiasiaintoimistomme lakimiehet hoitavat jatkuvasti erilaisia vahingonkorvausasioita, jotka liittyvät sopimuksen ulkopuolisiin vahingonkorvaustilanteisiin ja myös sopimuksiin perustuvaan vahingonkorvausvastuuseen.