Saatavien perintä

Hoidamme yritysasiakkaidemme saatavien oikeudellista perintää. Saatavan tehokas kotiuttaminen edellyttää usein perinnän hyvää suunnittelua ja tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden valintaa. Perinnän suunnittelussa huomioimme aina saatavan määrän, velallisen maksukyvyn ja muut seikat, joilla on vaikutusta perinnän onnistumiselle. Vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä ja konkurssiuhkainen perintä ovat muiden ohessa erilaisia vaihtoehtoja, joita säännönmukaisesti käytämme perinnässä. Lakiasiaintoimistomme on hoitanut menestyksekkäästi myös erityisen riitaisiksi muodostuneiden saatavien perintää.