Rakentaminen ja urakkasopimusriita

Rakennusalan sopimussuhteet edellyttävät sopimusjuridiikan erityisosaamista ja rakentamista koskevan teknisen puolen hyvää ymmärtämistä. Häiriöt sopimussuhteessa, jotka liittyvät sopimuksen, rakennusmääräysten tai hyvän rakentamistavan noudattamiseen, edellyttävät myös kokonaisvaltaista rakentamisen ymmärtämistä. Suomessa on vain rajallinen määrä oikeudellisten palveluiden tarjoajia, jotka ovat erikoistuneet rakentamisen juridiikkaan ja me olemme yksi niistä. 

Lakiasiaintoimistomme on vuosien ajan avustanut useita rakennusalan yrityksiä ja rakennuttajia erilaisissa rakentamista ja rakentamisen urakkasopimuksia koskevissa sopimusneuvotteluissa. Lakimiehillämme on myös kokemusta rakennusalan sopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisusta aina laajojen oikeudenkäyntien hoitamiseen asti. Hyvät rakennusalan asiantuntijoiden verkostomme ja tietyt hyvät toimiviksi todetut menettelytavat edesauttavat jatkuvasti asiakkaitamme parhaan rakentamiseen liittyvän juridisen palvelun saamisessa.