Asuntokauppa ja kiinteistökauppa

Asuntokauppa ja kiinteistökauppa ovat yleensä taloudelliselta mittaluokaltaan suuria tapahtumia. Kun asunnossa tai kiinteistössä on virhe, on silloin aihe kääntyä ammattitaitoisen lakimiehemme puoleen mahdollisimman pian. Kun asunnon tai kiinteistön virhe on havaittu, on tärkeää noudattaa alusta lähtien oikeita menettelytapoja, jotta omat oikeudet tulevat turvatuksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Lakimiehemme kartoittaa aina tilanteen ja antaa voimassaolevaan oikeuteen sekä kokemukseensa perustuvan arvion siitä, onko kyseessä asuntokaupan tai kiinteistökaupan virhe ja voiko kyseeseen tulla hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku sekä kuinka asiassa kannattaa toimia. Lakiasiaintoimistomme lakimiehillä on vahva kokemus lukuisten erilaisten asunnon ja kiinteistön virhetilanteiden hoitamisesta, kuten esimerkiksi hometaloihin, vesivahinkoihin ja kosteusvaurioihin liittyvistä virhetilanteista. Yritysasiakkaitamme ovat useat PK-yritykset ja kiinteistösijoitusyhtiöt.

Mikäli asunnon tai kiinteistön käyttöön tarvitaan omistusaikana sopimuksia (mm. vuokrasopimus, rasitesopimus, hallinnanjakosopimus) huolehdimme myös tällaisten asiakirjojen laadinnasta.