Lakipalvelut yrityksille

Lakiasiaintoimistomme vakituisen asiakaskunnan enemmistön muodostavat PK-yritykset. Tuotamme palveluita usean eri toimialan yrityksille ja meillä on käytössämme hyvät asiantuntijaverkostot eri toimialojen yhteistyökumppaneihin.

Alkuneuvottelumme on maksuton, vaikkei se johtaisikaan toimeksiantoon. Toimeksiannosta aiheutuvat kulut ja palkkiot pyritään aina kattamaan ensisijaisesti yrityksen oikeusturvavakuutuksesta. Selvitämme oikeusturvavakuutuksen kattavuuden asiakkaan puolesta.

Palvelumme sisältää tyypillisesti tilanteen kartoittamisen, keskeisten juridisten näkökohtien selvittämisen, neuvonnan ja selkeiden toimintaohjeiden antamisen. Lisäksi suoritamme tarvittavat jatkotoimenpiteet aina erilaisten asiakirjojen laadinnasta sovintoneuvotteluiden käymiseen ja tarpeen vaatiessa oikeudenkäynnissä edustamiseen.