Työsuhderiita

Tyypillisesti lakimiestemme apua tarvitaan kun kysymyksessä on työsopimuksen perusteeton irtisanominen tai purkaminen.  Lisäksi apuamme kaivataan, kun työnantaja ei ole noudattanut palkan tai muiden korvausten maksamisessa lakia, sopimusta tai voimassaolevaa työehtosopimusta. Työsuhteen aikana voi tulla vastaan myös muita erilaisia kysymyksiä työnantajan tai työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Työsuhderiidat ja työsuhdeasioissa neuvominen on ollut lakiasiaintoimistomme perustamisesta lähtien yksi keskeisistä osaamisalueistamme. Lakimiehemme ovat avustaneet työsuhdeasioissa useita päämiehiä monilla eri toimialoilla – niin työnantajia kuin työntekijöitä. Oli kyse sovintoneuvotteluista työnantajan kanssa tai oikeudenkäynnistä, jonka aiheena on korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, puoleemme voi kääntyä.

Neuvontamme työsuhdeasioissa on selkeää ja ymmärrettävää. Palvelumme perustuu vahvaan käytännön kokemukseen sekä viimeisimpään ajantasaiseen tietoon voimassaolevasta työlainsäädännöstä ja sitä koskevasta oikeuskäytännöstä.