Taloyhtiö

Asunto-osakeyhtiöoikeudellisen lainsäädännön vaikeaselkoisuus ja monimutkaisuus johtaa usein erimielisyyksien syntymiseen taloyhtiöissä. Tyypillisesti taloyhtiössä erimielisyyksiä syntyy, kun aiheena on kunnossapitovastuunjako, osakkaiden yhdenvertaisuus tai osakkaiden muutostyöoikeus. Myös vastikkeiden maksu ja huoneiston hallintaan ottaminen ovat sellaisia tilanteita, joissa erimielisyydet ovat tavanomaisia.

Neuvomme asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa asioissa taloyhtiöiden osakkaita. Neuvonnan lisäksi lakiasiaintoimistomme lakimies ottaa asian tarvittaessa aktiiviseen hoitoonsa, mikäli toimeksiannosta sovitaan. Riitakysymysten osalta lakiasiaintoimistomme tuottaa riidan osapuoliin nähden ulkopuolisena tahona asiantuntijalausuntoja asunto-osakeyhtiöoikeudellisista kysymyksistä. Parhaassa tapauksessa kirjallinen lausunto ratkaisee osapuolten välisen riidan kokonaan.

Olemme jo vuosien ajan auttaneet osakkaita, isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä ratkomaan ongelmia. Oli kyseessä sitten moitekanne yhtiökokouksen päätöksestä tai avustamisesta muussa riitaisuudessa, lakiasiaintoimistomme puoleen voi aina kääntyä. Käytännön kokemus asunto-osakeyhtiöistä ja niiden hallintoon liittyvä vahva asiantuntemus erottaa meidät muista alan oikeudellisista palveluntarjoajista eduksemme.