Asuntokauppa ja kiinteistökauppa

Asuntokauppa ja kiinteistökauppa ovat yksityiselle henkilölle usein mittaluokaltaan ainutkertaisia tapahtumia elämässä. Kun asunnossa tai kiinteistössä on virhe, on silloin aihe kääntyä ammattitaitoisen lakimiehemme puoleen mahdollisimman pian. Kun asunnon tai kiinteistön virhe on havaittu, on tärkeää noudattaa alusta lähtien oikeita menettelytapoja, jotta omat oikeudet tulevat turvatuksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Lakimiehemme kartoittaa aina tilanteen ja antaa voimassaolevaan oikeuteen sekä kokemukseensa perustuvan arvion, onko kyseessä asuntokaupan tai kiinteistökaupan virhe ja voiko kyseeseen tulla hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku sekä kuinka asiassa kannattaa toimia. Lakiasiaintoimistomme lakimiehillä on vahva kokemus asunnon ja kiinteistön virhetilanteiden hoitamisesta, kuten esimerkiksi hometaloihin, vesivahinkoihin ja kosteusvaurioihin liittyvistä virhetilanteista. 

Mikäli asunnon tai kiinteistön käyttöön tarvitaan omistusaikana sopimuksia (mm. vuokrasopimus, rasitesopimus, hallinnanjakosopimus) huolehdimme myös tällaisten asiakirjojen laadinnasta.