Lakipalvelut yksityisille

Lakiasiaintoimistomme lakimiehet ovat helposti lähestyttäviä ja auttavat ammattitaidolla yksityishenkilöitä niin pienissä kuin suurissa elämäntilanteissa. 

Alkuneuvottelumme on maksuton, vaikkei se johtaisikaan toimeksiantoon. Toimeksiannosta aiheutuvat kulut ja palkkiot pyritään aina kattamaan oikeusturvavakuutuksesta tai yleisestä oikeusavusta.
Useimmiten yksityishenkilö kääntyy ammattitaitomme puoleen, kun syntymässä on asunto- tai kiinteistökauppaa koskeva erimielisyys, kun vastaan on tulossa rikosprosessi tai työsuhderiita taikka sitten kun kysymys on avioerosta, lasten huoltajuudesta taikka/tai esimerkiksi perunkirjoituksesta tai perinnönjaosta.

Palvelumme sisältää tyypillisesti tilanteen kartoittamisen, keskeisten juridisten näkökohtien selvittämisen päämiehelle, neuvonnan ja selkeiden toimintaohjeiden antamisen. Lisäksi suoritamme tarvittavat jatkotoimenpiteet aina erilaisten asiakirjojen laadinnasta sovintoneuvotteluiden käymiseen ja tarpeen vaatiessa oikeudenkäynnissä edustamiseen.